facebook    

תביעה לפיצוי כספי בשל פעולה שנעשתה ע"י נציגי העירייה בניגוד לחוק בהעדר סמכות ובאופן רשלני

עניינים מנהלייםהפעם בחרתי לשתף אתכם בתביעה אשר מוגשת בימים אלו לבית המשפט.ברשות מקומית בצפון,נכנסו פקחי עירייה לחצר בית,ללא צו ובהעדר סמכות וזאת כאשר בני הבית לא בנמצא.הם לקחו את כלב המשפחה להסגר העירוני,לאחר ששכנים המקורבים לראש הרשות,התלוננו בפניו על נביחות חוזרות ונשנות.ראש הרשות נתן הוראה לפקחים,לבצע את המשימה הנ"ל.
כאשר חזרו בעלי הכלב לביתם ונכנסו לחצר,חשכו עיניהם. הכלב לא נמצא ומראה החצר העיד כי הכלב נלקח מהחצר בפראות. העציצים והמלונה זזו ממקומם, על המשטח המרוצף בחצר היו שיירי צואה ובתוכה הוטבעו סימני גרירה של כפות רגליו. הידית של הספה הוצאה ממקומה. חמור מכך, בסמוך למלונתו של הכלב נמצא מזרק ובתוכו חומר ככל הנראה כזה אשר שימש לשם טשטושו. בעלי הכלב מיהרו לנסות ולברר את פשר היעלמותו של הכלב. שכנה המתגוררת בסמוך, סיפרה כי שעות ספורות קודם לכן, שמעה צעקות ונביחות כשיצאה מפתח ביתה ראתה את פקחי עירייה כאשר הם לוקחים את הכלב בצורה אלימה. מששאלה את הנ"ל לפשר מעשיהם,הפטירו כי הכלב אלים ולכן נדרשו להביאו להסגר הרשותי ודרשו ממנה לא להתערב.

בעלי הכלב, התקשרו למוקד 106. במוקד אומתו דברי השכנה בדבר לקיחת הכלב ע"י נציגי העירייה; לדברי נציגת המוקד, הכלב נלקח בשל תלונות שהתקבלו משכנים בדבר נביחותיו. במוקד סירבו לומר לבעלי הכלב היכן מוחזק הכלב ונאמר להם שיוכלו לקבלו רק ביום ראשון ולאחר תשלום קנס. רק לאחר סבב טלפונים קדחתני בין גורמים שונים, נתחוור לבעלי כלב שהכלב מוחזק בהסגר הרשותי של העירייה.

בעלי הכלב הקליטו גורמים רלוונטיים בעירייה,אשר הודו במעשה הצדיקו אותו ואף טענו שהוא חוקי.

רק בשעות הערב המאוחרות לאחר יום מתיש ארוך וקשה, נסתיימה הסאגה המבישה הזו לאחר ובשל העובדה שבעלי הכלב לא ויתרו. הם עמדו על זכותם לקבל את הכלב שנלקח בהעדר סמכות בפראות וברשלנות מחצר הבית והביאוהו מההסגר חזרה לביתם.

לא מן המותר לציין שהכלב, היה שרוי בדיכאון עמוק כמעט במהלך הימים שלאחר האקט הברוטאלי של לקיחתו מחצר הבית ומעצם שימתו בהסגר.דבר זה הסב למשפחה צער ועוגמת נפש נוספת, מעבר לזו שנגרמה להם בשל האקט הלא חוקי שנעשה והעדר יידועם על הימצאותו בהסגר בסמוך לתפיסתו.

הטענות המשפטיות אותם העליתי בכתב התביעה (טענות אלו מובאות בגרסה המקוצרת בפוסט הזה) אשר יוגש בימים אלה לבית המשפט:

לעירייה לא הייתה כל סמכות מכוח חוק ראשי ו/או חוק עזר עירוני להיכנס לחצר בעלי הכלב ללכוד את הכלב (ובוודאי באופן בו הדבר נעשה) ולקחתו להסגר וזאת מהסיבות המנויות כדלהלן:

  1. לא התקיים כל תנאי, על פי כל פקודה ו/או חוק ראשי, המקים עילה להסגרתו של הכלב (כדוגמת שיטוט ו/או נשיכה), לא כל שכן על מנת להיכנס לחצר הבית ולקחת את הכלב ובוודאי שללא צו שיפוטי.

    יתרה מזו העירייה פעלה בהעדר סמכות אף בניגוד לחוקי העזר שלה והכול תוך שהעירייה משתמשת באופן ציני בחלקים מסעיפי החוק ומתעלמת מחלקיו האחרים. הסעיף הרלוונטי לחוק העזר בעירייה,הנוגע להחזקת כלבים קובע כי;הרופא הווטרינר הרשותי רשאי בהודעה בכתב, לדרוש מאת המחזיק בבעל החיים לעשות כל פעולה דרושה למניעת ו/או לסילוק מפגע ו/או מטרד ורק באם המחזיק לא מילא את ההוראה אז יכולים נציגי העיריה להיכנס לחצרות לתפוס את בעל החיים ולהעבירו למכלאה . במקרה זה לא נשלחה כל הודעה בע"פ , כל שכן בכתב, כפי שדורש החוק, לבעלי המשפחה טרם נקיטת פעולה - תפיסת הכלב ולקיחתו.
  2. יתרה מזו חוקיותם של סעיפים רבים בחוקי העזר העירוניים הנ"ל מוטלים בספק באשר הם: דרקוניים, שרירותיים,אינם סבירים ו/או מידתיים, סותרים חוק ראשי, פוגעים בחוק יסוד: כבוד אדם וחירותו ובפרט בקניינו של אדם.
  3. למעלה מזאת ומעבר לעובדה שהעירייה פעלה בהעדר סמכות חוקית ראשית או משנית, אזי נציגי העירייה פעלו באופן רשלני ותוך הפרת חובת הזהירות כלפי בעלי הכלב, באשר נכנסו לחצר ללא צו שיפוטי שברו פגעו והזיזו רכוש, ניסו להחדיר או החדירו בפועל חומרים מטשטשים לכלב וכן לא טרחו ליידע את בעלי הכלב בדבר תפיסת הכלב ושימתו בהסגר כנדרש מהם בחוק ראשי , באופן שגרם לבעלי הכלב נזקים רבים לרבות עוגמת נפש קשה ומתמשכת כנ"ל.
  4. עוד נטען כי במקרה זה מתקבל הרושם כי הן נותני הפקודה והן מבצעיה, נהגו כבעלי שררה המנצלים לרעה את תפקידיהם וסמכויותיהם (ובפרט אחד הפקחים באשר נחזה כי הוא מנצל את תפקידו הציבורי לשם מטרות נקמנות פרטיות, לאור הליך משפטי פרטי שהתנהל בינו ובין בעלת הכלב).
  5. כמו כן נטען,כי העירייה עושה איפה ואיפה בין תלונות התושבים המגיעות לידי נציגיה. שכן טיפלתי באופן אישי בתלונות חוזרות ונשנות מצד תושבים ברחוב אחר בעיר אשר סובלים במשך שנים ובפרט בשבתות וחגים מהפעלת פנסיון הפועל ללא היתר, אשר מקים מטרד לציבור ויש חשד ממשי שהחזקת הכלבים בו נעשית בניגוד לתקנות ולחוק צער בעלי חיים' תוך התעללות בבעלי חיים. מקרה זה חמור שבעתיים אולם משום מה אינו מטופל, אולי בשל העובדה שאף לא אחד מהתושבים שם מקורב בצורה כזו או אחרת לבעלי תפקידים בעירייה.

אני קוראת לכל מי שנתקל בהתנהלות שלטונית שרירותית לא חוקית רשלנית ומקוממת, כדוגמת מקרה זה להציף את הנושא תקשורתית ולפעול במישור המשפטי נגד אותן רשויות,המנצלות באופן מעוות וציני את כוחן מול תושבי העיר.