facebook    

משמר בעלי החיים

עניינים מנהלייםבשנת 1994 חוקק חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד 1994, הקובע, בין היתר, כי המתעלל ו/או המענה ו/או המתאכזר לבעל חיים צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר. ממועד חקיקת החוק ועד היום, על אף מקרי התעללות רבים ואכזריים, החוק כמעט שלא נאכף. רוב התלונות בנושא התעללות בבעלי חיים נסגרות מ"חוסר עניין לציבור".

במדינת ישראל עשרות אלפי בעלי חיים סובלים מדי שנה מהתעללות והזנחה קשה, ללא מענה מצד הרשויות וזאת כמובן מבלי להזכיר את חיות המשק, אשר נתונות להתעללות בחסות החוק על בסיס יומי ושעתי.

בחלל זה, נוסדה בשנת 2004, "עמותת משמר בעלי החיים בישראל" ע"י דורון ברנר. מטרתה העיקרית של העמותה הינה הקמת יחידות ייעודיות להגנה על בעלי חיים במשטרת ישראל, המבוססות על מתנדבים, אשר תהיינה אמונות על אכיפת חוקי צער בעלי חיים והתקנות השונות שהותקנו מכוחם.

משנת 2007 פעלה העמותה להקמת יחידות בתחנות משטרה במרחב השרון וכיום פועלת היחידה באזור השרון ותל - אביב והיד עוד נטויה. אופי הפעילות של היחידה כולל הגעה של מתנדבים (המלווים בשוטר מקצועי) לקריאות ספציפיות שהגיעו לעמותה ממקורות שונים (אזרחים שדווחו טלפונית, באינטרנט, לווטרינרים עירוניים, או למוקד 100 של המשטרה) וטיפול בהם.

במסגרת שיתוף הפעולה של העמותה עם המשטרה, מכשירה המשטרה מתנדבים באמצעות קורס בשיטור בסיסי, אשר העניק למתנדבים סמכויות שיטור, ובנוסף, העמותה מעבירה קורס השלמה מקצועי בתחום, אשר מעניק למתנדבים את הידע הנדרש לפעילות בתחום.

לפני 5 שנים נשבתי בקסמי הרעיון (שמיושם בבריטניה ע"י ארגון ה RSPCA -Royal Society for the Prevention of Cruelty to Anima עוד משנת 1824 בחסות הוד מלכותה) ומאז ועד היום אני מכהנת כיועצת משפטית של העמותה. בתמונה מתוך הרצאה שהעברתי בסוף שנת 2013 למתנדבי הקורס החדש להכשרת מתנדבים ב משטרת תל-אביב, בנושא חוק צער בעלי חיים ותקנותיו.