facebook    

אודות עו"ד סיון רובין נוה

שמי סיון רובין נוה ואני עורכת דין בשירות בעלי החיים ובעליהם.

אני עוזרת לבעלי חיים, למחזיקים בהם ולאנשים שאוהבים אותם באמצעות מתן פתרון משפטי למצוקותיהם מול פרטים, מול רשויות ומול מערכות אכיפתיות.

מאז ומעולם אהבתי מאוד בעלי חיים ומשנחשפתי לנושא ההתעללות, ההזנחה והמצוקה הקשה אותה רבים מהם חווים ללא שום אפשרות להגן על עצמם, בחרתי לשלב את אהבתי הגדולה אליהם ולעסוק בהגנה משפטית על זכויותיהם.

לאחר שהוסמכתי כעורכת דין, התחלתי להאבק הלכה למעשה בתופעות ההתעללות, ההזנחה וההחזקה לקויה של בעלי חיים במסגרת "עמותת משמר בעלי החיים בישראל". עם הזמן, צברתי ניסיון רב והכרות מעמיקה עם החוק, התקנות, הנהלים הרשויות ובעלי התפקידים הרלוונטיים ונוכחתי שגם בעלי חיים אשר אומצו ע"י בעלים אוהבים, זקוקים לא אחת להגנה משפטית מפני גורמים שונים ובכללם גורמים רשותיים ואנשים פרטיים.

בשנים האחרונות, במקביל לתפקידי כיועצת המשפטית של העמותה ולחברותי בוועדה לזכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין בישראל, אני מייצגת גם באופן פרטי אנשים הזקוקים לסיוע משפטי מקצועי בסוגיות הקשורות לבעלי חיים המצויים בבעלותם (סוגיות אלו מפורטות תחת רובריקת השירותים באתר).

אני מונעת לפעולה מתוך תחושת מחוייבות אישית גבוהה לנושא רווחת וזכויות בעלי החיים, שבעיני יש לו חשיבות מוסרית וערכית ממעלה ראשונה. כמי שמגדלת בעצמה חמישה בעלי חיים, אני מבינה את הקושי, החששות וחוסר האונים שחשים בעליהם של בעלי החיים כאשר האחרונים נמצאים בצרה ואני מודעת לצורך שלהם במענה אמפטי, מקצועי ויעיל שיחזיר להם את תחושת הבטחון יכוון אותם לדרך פעולה אפקטיבית וייצג אותם בכבוד.

מתוך תחושה זו אני נלחמת בכל הכלים המשפטיים שיש בידיי בכדי להגן ולעזור לבעלי החיים ובעליהם להחלץ ממצבי מצוקה אליהם נקלעו במינימום נזק ומינימום עלויות.