facebook    

פגיעה / גרימת נזק לבעל החיים שלך – פן פלילי ופן אזרחי

בעלות ואחריות בעלי החיים שלכם עלולים להינזק מגורמים שונים, לרבות מבני אדם וכן בעלי חיים אחרים. במקרה כזה, הינכם זכאים להיפרע מהמעוול (גורם הנזק) או מבעליו (ככל והמעוול הוא בעל חיים אחר) ואף להגיש תלונה במשטרה באם הפגיעה ע"י אדם, נעשתה בניגוד לחוק הפלילי.

במקרה של פגיעה זדונית מעשה ידי אדם שנעשתה תוך התעללות בבעל החיים או הביאה למותו, אתם זכאים להגיש תלונה במשטרה בגין התעללות בבעל חיים מכוח חוק צער בעלי חיים ו/או הריגת בעל החיים מכוח חוק העונשין (בהתאמה).מקום בו התיק נסגר במשטרה (כפי שקורה ברוב הפעמים), אוכל להגיש בשמכם ערר על החלטת המשטרה ולדרוש פתיחת התיק, סיום השלמות החקירה הנחוצות והעברת התיק ליחידת התביעות במשטרה על מנת שזו תבחן את האפשרות להעמיד את החשוד לדין. לאחר מיצוי ההליך הפלילי או לאחר סגירת התיק במשטרה, ניתן להגיש דרישה או תביעה לשיפוי נזיקי בגין ההוצאות הרפואיות ואחרות אותם נדרשתם לשלם במסגרת הטיפול והשיקום או בגין מות בעל החיים.

יודגש כי אין צורך להמתין שיקרה דבר מה וכי מקום בו שכן או אדם אחר מאיים להרוג את בעל החיים או לפגוע בו, ניתן להגיש תלונה במשטרה שכן הדבר מהווה עברה בניגוד לסעיף 460 לחוק העונשין, הקובע שלוש שנות מאסר למאיים, באמצעות מכתב או פתק, להרוג בעל חיים או לפגוע בו בדרך אחרת.

במקרה של פגיעה רשלנית מעשה ידי אדם (לרבות בעל מקצוע) או פגיעה שנעשתה ע"י בעל חיים המצוי בבעלות אדם ממש כפי שבעליו של בעל חיים חב חובת זהירות ואף למעלה מכך כלפי צד שלישי, כך גם צד שלישי חייב חובת זהירות כלפי בעליו של בעל החיים ואף כלפי בעל החיים עצמו. אומנם, לבעלי החיים אין מעמד משפטי ולפיכך אינם יכולים לתבוע את נזקיהם, אך בעליהם יוכלו לתבוע את המעוול בעבור הנזק שגרם לבעל החיים וכן לבעלים עצמו כתוצאה מהפגיעה בו.

דוגמאות למקרים בהם נגרם נזק לבעל החיים:

בעל חיים שנפגע או חלה במהלך לכידתו ושהותו בהסגר הרשותי

ראו תביעה נגד העירייה, הוטרינר הרשותי, פקחים ולוכדי כלבים תחת לשונית "הסגרים קנסות ועוד עניינים מול הרשויות".

בעל חיים שנפגע או שמצבו הוחמר כתוצאה מטיפול וטרינרי רשלני

טיפול וטרינרי רשלני יוגדר ככזה, מקרה שבו לא פעל הוטרינר המטפל באופן סביר, כפי שהיה על וטרינר מקצועי ומיומן לפעול. רשלנות יכולה ללבוש צורות שונות, החל מאבחון שגוי ומאוחר דרך מחסור בידע מקצועי רלוונטי לגבי הטיפול או החיה נשוא הטיפול, שגיאות רפואיות שנעשות בשל החלטות פזיזות ונמהרות או כאלו המבוססות על בדיקות שגויות, טיפול רפואי שנעשה בניגוד לנהלי עבודה מקצועיים שנקבעו או כזה אשר אשר יחמיר את הבעיה ו/או את סבל בעל החיים וכו'.

מקום בו הוטרינר התרשל במתן הטיפול, ניתן להגיש תביעה נזיקית בדרישה לשיפוי עבור הנזקים שנגרמו לבעל החיים כתוצאה מהטיפול הרשלני (לרבות טיפולים או ניתוחים אותם נאלץ לעבור בעל החיים בכדי לתקן את נזקי הוטרינר המתרשל) או לשיפוי בגין מות בעל החיים וכן, בד בבד להגיש תלונה למשרד החקלאות, על מנת שהאחרון יבדוק את המקרה ובמידת הצורך ינקוט הליכים משמעתיים או משפטיים כנגד הרופא.

בעל חיים שנגרם לו נזק או חלה כתוצאה מהחזקה רשלנית בפנסיון/ אצל מאלף /כל נותן שירות אחר

גם החזקה בפנסיון לצורך שמירה או אילוף, דורשת מצד בעל הפניסיון חובת זהירות בהחזקת בעל החיים, בעבור בעל החיים ובעליו. חובה זו כוללת, שמירה על מצב בריאותו של הכלב, לרבות שמירה ודאגה לכך שלא יחלה ו/או יפגע ו/או יותקף ע"י בעלי חיים אחרים ו/או יברח ו/או ידרדר מבחינה פיזית ו/או מנטלית ו/או יגרום נזק לצד שלישי.

בעל חיים אחר שתקף את בעל החיים המצוי ברשותכם וגרם לו לנזקים או מוות

בעל חיים עלול לתקוף את בעל החיים שלכם ולפגוע בו לעיתים באופן המצריך מתן טיפול רפואי ובמקריים קיצוניים אף באופן אשר עלול לגרום למותו. סעיף 41 א' לפקודת הנזיקין קובע כי בעליו של כלב, לרבות המחזיק בו דרך קבע חייב לפצות את הניזוק בתביעה לנזקי גוף ואין חשיבות, באם הייתה התרשלות מצידו של הבעלים. הפסיקה קבעה זה מכבר, כי הניזוק יכול להיות גם בעל חיים, אשר נפגע בגופו מהכלב התוקף. במקרים מסוג זה אף ניתן יהא להגיש תלונה במשטרה בגין "אי נקיטת זהירות בחיה".