facebook    

הסגרים קנסות ועוד עניינים מול הרשויות

עניינים מנהליים

דרישה להסגר במקרה של טענה על נשיכה או שריטה »

קנסות מינהליים »

הגנה וייצוג מול העירייה »

תביעה נזיקית כנגד העירייה ובעלי תפקידים בה (וטרינרים, פקחים ולוכדי כלבים) »

רישיון להחזקת בעלי חיים »

דרישה לאכיפת חוק צער בעלי חיים »

הגשת צו מניעה במקרים בהם התקבלה החלטה להמית את הכלב, לאחר שנשך מספר פעמים »

הקמת פארק ציבורי לכלבים »החזקת בעלי חיים (בבעלות) ואף טיפול בהם (למשל האכלת חתולי רחוב), מחייבת מעת לעת מגע עם הרשויות (לרוב המוניציפליות), אשר אמונות על פיקוח, טיפול ואכיפה בנושאים של הסדרת רישיונות למחזיקים בבעלי חיים (לרוב כלבים), מניעת כלבת, ביצוע חיסונים, מניעת מטרדים,מניעת שוטטות וכן פיקוח ואכיפה של שורת חוקים ותקנות שונים, הנוגעים לבריאות הציבור.

בשל העובדה, שהרשות המוניציפלית הינה האוטוריטה האחראית על הנושאים המאוזכרים לעיל, טיבעי שתתגלע מחלוקת ואף סכסוך מול הרשות, מקום בו האחרונה מבקשת לפעול נגד הבעלים/ המטפלים בבעלי החיים ו/או בעלי החיים עצמם.

אומנם הפקודות החוקים התקנות ורוב הנהלים עומדים לצד העיריות, הווטרינרים הרשותיים הפקחים ולוכדי הכלבים מטעם העירייה ואולם חשוב לדעת! האחרונים אינם חסינים מפני הגשת בקשות לשם קבלת צווי מניעה נגד פעולותיהם ודרישותיהם, תביעות נזיקיות,עתירות מינהליות במקום שבו ניתן היה להגיע לתוצאה הנדרשת בדרך פחות דרקונית ו/או באם פעלו שלא באופן סביר ו/או חסר תום לב ו/או בניגוד לחוקים ו/או הפקודות ו/או התקנות מכוחם היה עליהם לפעול.

פיקוח ואכיפה של פקודות וחוקים אלו כבודם במקומם מונח, אך אלו אינם נותנים לגורמים מטעם העירייה , לגיטימציה לבצע שלל עברות ו/או מחדלים, תוך שימוש ציני בסיסמא "בריאות הציבור" וכן בהגנות הרחבות העומדות להם מכוח הפקודות והחוק ובפרט פקודת הכלבת.

במקרים כאלו אוכל לעזור לכם להתמודד בדרך משפטית מול אותן רשויות אשר מנצלות לא אחת את כוחן מול הפרט.

להלן מקצת מהנושאים השכיחים בהם עתיד להתקל אדם מהיישוב מול הרשות:

דרישה להסגר במקרה של טענה על נשיכה או שריטה

אם הגיעה אליכם דרישה לשימת בעל החיים המצוי בבעלותכם בהסגר חשוב, שתדעו שיש מה לעשות. במקרים אלו חשוב לפעול מהר. שכן, הוטרינר הרשותי יכול לדרוש מכם להעביר לאלתר את בעל החיים המצוי בבעלותכם (לרוב הכלב) למאורת הרשות (להסגר העירוני) ואף לפעול להוצאתו מהבית בכוח וכן להשית עליכם קנסות כבדים של אלפי שקלים באם תמנעו מלהביאו. גם במקרים בהם לא ניתן לבטל את שהות בעל החיים בהסגר, ניתן לקצר אותו משמעותית ו/או לשפר את תנאי ההחזקה שלו במהלך תקופת ההסגר, באמצעות קבלת צו מבית המשפט המתיר לקיים את ההסגר במרפאה וטרינרית פרטית או בבית הבעלים.

קנסות מינהליים

מיקוח מול הרשויות וייצוג בבית המשפט במקרה של קבלת קנסות מנהליים (ברירת קנס) בגין שוטטות כלבים, האכלת חתולים ועוד.

הגנה וייצוג מול העירייה

במקרים בהם נטען נגד בעליהם של בעלי חיים, כי הם עברו על חוקי עזר עירוניים שונים הנוגעים באופן ישיר ו/או עקיף להחזקת ואחזקת בעלי החיים המצויים בבעלותכם.

תביעה נזיקית כנגד העירייה ובעלי תפקידים בה (וטרינרים, פקחים ולוכדי כלבים)

בגין נזקים שנגרמו לבעלי החיים ובעליהם כתוצאה ממעשים/ מחדלים, שנעשו בניגוד לחוק ו/או שלא בתום לב או בגין התרשלות בביצוע תפקידם. למשל, נזקים שנגרמו כתוצאה מלכידה בניגוד לחוק (מתוך חצרות או באופן לא חוקי ומתעלל), אי דיווח על תפיסת בעל החיים לבעליו כאשר האחרון משובב או מסומן בדרך בה ניתן לזהות את הבעלים, העדר טיפול בבעל החיים בהסגר ואחזקתו בתנאי מחיה לקויים שלא עפ"י המתחייב בתקנות ובחוק.

רישיון להחזקת בעלי חיים

סיוע בקבלת היתר להחזקת בעל חיים, עזרה במקרה של סירוב למתן רישיון או במקרה של ביטול רישיון להחזקת כלב על ידי הרשות.

דרישה לאכיפת חוק צער בעלי חיים

במקרה של התעללות בבעלי חיים או אחזקתם בתנאים לקויים המפרים את תקנות צער בעלי חיים, ניתן לדרוש מהרשות ואף לעתור כנגד הרשות לפעול על פי חוק ולהפעיל את סמכויותיה לאכיפת החוקים והתקנות. כמו כן, ניתן להגיש עררים כנגד החלטת המשטרה וערעורים כנגד הפרקליטות בנוגע להחלטתם לגנוז תלונה שעניינה התעללות בבעל חיים.

הגשת צו מניעה במקרים בהם התקבלה החלטה להמית את הכלב, לאחר שנשך מספר פעמים

במקרים בהם הוטרינר הרשותי מורה על המתת כלב שיש לו בעלים, או פונה לבית המשפט בבקשה להשמיד כלב בהתאם לקבוע בפקודת הכלבת, ניתן לפעול בדרכים משפטיות לביטול ההחלטה.

הקמת פארק ציבורי לכלבים

כלבים, וביחוד בשנותיהם הראשונות, זקוקים להוציא מרץ רב יחד עם חברים, אך עפ"י חוקים ראשיים וחוקי העזר העירוניים, בהיותם ברשות הרבים, הם חייבים להיות קשורים ברצועה המגבילה את תנועתם כשעל פיהם סוגר זמם. ברשויות בהן לא קיים פארק ציבורי לכלבים, בו הכלבים יכולים להיות משוחררים, ניתן להגיש עתירה מנהלית כנגד העירייה בדרישה להקים פארק שכזה.